Uporaba vodika v proizvodnji

Steklarna Hrastnik s pomembnim tehnološkim prebojem uporabe vodika v komercialni proizvodnji

 

Uspešno smo začeli industrijsko proizvodnjo steklenic premium segmenta z uporabo vodika kot energenta, kar je prva tovrstna komercialna uporaba vodika v industriji proizvodnje embalažnega stekla.

Ob več kot 60% deležu vodika, uporabljenega za taljenje stekla, je Steklarna Hrastnik zmanjšala neposredni ogljični odtis taljenja za več kot 30% v primerjavi s standardnimi postopki. Z uspešno industrijsko uporabo in proizvodnjo z vodikom smo utrdili položaj vodilnega evropskega proizvajalca visokokakovostne steklene embalaže in pionirja na področju zelene transformacije v steklarski industriji.

Dosežek predstavlja pomemben tehnološki in inovacijski mejnik, saj so obstajali pomisleki, da proizvodnja stekla takšne kakovosti ne bo mogoča in ekonomsko smotrna ob uporabi visokih deležev vodika kot energenta.

V Steklarni Hrastnik smo to z lastnim razvojem sedaj ovrgli in tako potrdili, da je zamenjava zemeljskega plina, ki je tradicionalni energent v proizvodnem procesu, možna ter povsem v okviru obstoječih kakovostnih zahtev.

Tilen Sever, direktor sektorja razvoja, tehnologije in inovacij

Nad 50% vodika v zmesi z zemeljskim plinom bistveno vpliva na lastnosti izgorevanja mešanice. Nam pa je uspela uporaba vodika na posameznih gorilnikih tudi vse do 100%. Povprečno smo ga za taljenje sicer uporabili 62%. Tudi izkoristek izgorevanja pri uporabi vodika je bil podoben kot pri zemeljskem plinu. Predvsem pa je ključno, da vodik ni imel bistvenega vpliva na bistrenje in razbarvanje stekla ter smo lahko zagotavljali kakovost proizvodov v okviru obstoječih tehnoloških mej.

Matevž Fazarinc, izvršni direktor Steklarne Hrastnik

Zmanjšanje ogljičnega odtisa že dalj časa eden naših osrednjih strateških ciljev. Uporabi vodika so predhodno sledili tudi drugi koraki, kot je recimo zmanjšanje deleža porabe zemeljskega plina na račun električne energije, proizvedene iz obnovljivih virov (fotovoltaika), v precejšnjem delu tudi iz lastne proizvodnje. Sedaj temu dodajamo še vodik, s čimer dokazujemo, da lahko v proizvodnih procesih resnično uvajamo alternativo za zmanjšanje uporabe fosilnih energentov.

mag. Peter Čas, CEO Steklarne Hrastnik in Vaider Group

Absolutno smo na pravi pot in zasluženo med vodilnimi proizvajalci premium steklene embalaže, ki ni samo izjemno kvalitetna in estetsko dovršena, ampak tudi najbolj trajnostna. Ta tržni položaj nam nikakor ni  podarjen. Zaslužili smo si ga s strateško načrtovano in uspešno izvedeno transformacijo steklarne pred leti, ciljnim in obsežnim investicijskim ciklom, trdim ekipnim delom in neprestanim inoviranjem. Vse to je pripeljalo do tega, da lahko danes s ponosom predstavljamo najboljše prakse trajnostne proizvodnje, premikamo mejnike v celotni branži in s tem tudi postavljamo nove trende. To so odlični temelji za nadaljnji uspešen razvoj skupine Vaider Group in Steklarne Hrastnik.

Že dalj časa opažamo povečan interes končnih kupcev po trajnostnih proizvodih, predvsem če ti učinkovito dopolnjujejo izjemno kvaliteto in estetski izgled steklenic.

Omenjen trend prepoznavajo tudi naši strateški partnerji in lastniki najbolj prestižnih blagovnih znamk, kar potrjuje, da bo zmožnost neprestanega inoviranja v smeri razogljičenja proizvodnje postajala ena od ključnih konkurenčnih prednosti v steklarski industriji.

Po uspešno izvedeni prvi komercialni proizvodnji steklene embalaže z uporabo vodika v letu 2024 bodo sledile nove proizvodne serije za znane kupce. Prve ocene kažejo na to, da bi lahko delež nizkoogljične proizvedene steklene embalaže z uporabo vodika in drugih trajnostnih tehnologij v prihajajočih letih dosegal do 15 % celotne proizvodnje Steklarne Hrastnik.

 

Zakaj mi

V Steklarni Hrastnik se jasna vizija, najnaprednejša tehnologija in zavezanost varovanju okolja ne zaključijo s končnim izdelkom, temveč so osnovno vodilo, ki izhaja iz srčnosti našega podjetja.

Zakaj mi
® Hrastnik1860 AV Studio Gigodesign