Trajnostno poročilo 2020 Steklarne Hrastnik

Trajnostno poročilo 2020 Steklarne Hrastnik

V Steklarni Hrastnik posvečamo pozornost našemu okolju, višji kakovosti življenja in družbeni odgovornosti v vseh oblikah. Z izvajanjem vseh načrtovanih projektov bomo lahko do leta 2025 nadomestili tretjino porabe fosilnih goriv z uporabo zelene energije, povečali svojo energetsko učinkovitost za 10 odstotkov in za več kot petino znižali svoj ogljični odtis.

Steklo je ekološko čist material, ki ga je mogoče 100% predelati ali reciklirati.

Dolgoročno izboljšujemo svojo energetsko učinkovitost in varnost ter vlagamo v obnovljive vire energije. Z inovativnimi rešitvami povečujemo izrabo odpadne toplote, nadomeščamo fosilna goriva z okolju prijaznejšimi, višamo izkoriščenost talilnih peči in uvajamo druge novosti, prijazne ljudem in okolju.

Za boljši jutri prihodnjih generacij.

Trajnostno poročilo Steklarne Hrastnik za leto 2020
Preberite si celotno trajnostno poročilo 2020
® Hrastnik1860 AV Studio Gigodesign