Trajnostni razvoj

Zaveza prihodnosti

Odgovornost do okolja je temelj vseh naših procesov. S stalnim analiziranjem in nadziranjem izdelkov vselej investiramo v tehnološke rešitve, ki imajo pozitiven vpliv in spodbujajo spremembe na pravi način.

Okolje

Plan(et) B ne obstaja

Kljub mnogim dosežkom ne počivamo na lovorikah, temveč nenehno iščemo še boljše načine. Tudi po prehodu na industrijo 4.0 še naprej zvišujemo energetsko učinkovitost in zmanjšujemo okoljski odtis z izvajanjem številnih inovativnih projektov in izboljševanjem proizvodnih tehnologij. Z nenehnim vlaganjem v inovativne rešitve želimo med drugim kar najbolje izkoriščati

odpadno toplotno energijo, nadomeščati fosilna goriva z okolju prijaznimi alternativami in izboljševati energetski izkoristek talilnih peči. Izjemno smo ponosni, da je Steklarna Hrastnik leta 2018 zmanjšala porabo energije na tono staljenega stekla za 10 %, emisije CO2 za 6 % in emisije NOx na tono staljenega stekla za 40 %, pri čemer smo porabili 50 % manj vode kot leta 2017.

Zaposleni
Vedno v dobri družbi
Več
Zapri

Motivirani, strastni in predvsem izpopolnjeni zaposleni so glavno gonilo rasti našega podjetja. Zavedamo se, da je delo s takimi ljudmi privilegij in zato jim njihov trud poskušamo poplačati tudi s tem, da na prvo mesto postavljamo njihove potrebe in želje. Zaposlenost je dvosmeren odnos. Ker naši zaposleni v podjetje vlagajo svoj čas, skrbimo za to, da v zameno vlagamo vanje.

Zaposlenim omogočamo dodatna usposabljanja ter priložnosti za širjenje znanja in rast. Skrbimo za vsakega posameznika in si prizadevamo, da bi nam zaposleni zaupali in z nami iskreno komunicirali, medtem ko jim mi zagotavljamo transparentnost pri svojih dejanjih in odločanju. Spoštovanje pravic zaposlenih zagotavljamo z uvedbo različnih aktov.

To so med drugim akti o preprečevanju mobinga, pravici do svobode združevanja, kolektivnemu pogajanju in sodelovanju s sindikati. Smo tudi družini prijazno podjetje, ki omogoča štipendije mladim talentom in zaposluje invalide, na kar smo še posebno ponosni. Z najrazličnejšimi aktivnostmi gradimo dobro in prepoznavno blagovno znamko delodajalca.

Družba

Dobro vračamo z dobrim

Zavedamo se svoje odgovornosti do družbe, zato si prizadevamo za pozitiven prispevek skupnosti, v kateri delujemo, in soustvarjamo boljše okolje za celotno družbo. S sponzorstvi in donacijami podpiramo različne organizacije, zveze in društva v lokalnem zasavskem okolju.

Vlaganje v šport, kulturo, izobraževanje mladih in različne človekoljubne dejavnosti so ključne prednostne naloge našega podjetja. V ta namen vsako leto objavimo razpis za dodelitev sponzorstev in donacij, ki jih namenjamo iz prihodkov.

Trajnostno poročilo

Prenesite trajnostno poročilo

PRENESITE
® Hrastnik1860 AV Studio Gigodesign