Razpis kadrovske štipendije 2021/2022

Razpis kadrovske štipendije 2021/2022

Ali se želite že v času šolanja povezati z uspešnim poslovnim okoljem? Pridobiti praktične izkušnje v podjetju, ki gradi mednarodno konkurenčnost na visoko motiviranih, ambicioznih in kompetentnih kadrih? Štipendije podeljujemo  dijakom in študentom, ki na različnih področjih dosegajo nadpovprečne uspehe, so motivirani za delo v našem podjetju in katerih študijska usmeritev ustreza naši dejavnosti.

Štipendirali bomo sledeče izobraževalne programe:

 • oblikovalec kovin – orodjar (IV.. stopnja),
 • elektrikar (IV. stopnja),
 • mehatronik – operater (IV. stopnja),
 • strojni tehnik (V. stopnja),
 • elektrotehnik (V. stopnja),
 • tehnik mehatronike (V. stopnja),
 • Inž. mehatronike (6/1 – 1. bol. stopnja, vsš),
 • Inž. strojništva (6/1 – 1. bol. stopnja, vsš),
 • Inž. elektroenergetike (6/1, – 1. bol. stopnja, vsš),
 • dipl. inž. strojništva, računalništva (6/2 – 1. bol. stopnja, un/vs),
 • dipl. inž. elektrotehnike (6/2) – 1. bol. stopnja, un/vs),
 • mag. inž. strojništva, gradbeništva (VII. – 2. bol. stopnja),
 • mag. inž. elektrotehnike )VII. – 2. bol stopnja),
 • mag. inž. kem. inž. (VII. – 2 bol. stopnja).

Pogoji:
Prijava na razpis za štipendijo mora vsebovati poleg kratkega življenjepisa tudi:
– potrdilo o vpisu v tekoči letnik izobraževanja;
– dokazilo o učnem oziroma študijskem uspehu zadnjega letnika oziroma predhodnega izobraževanja;
– izjava kandidata, da ne prejema druge kadrovske štipendije.

Način prijave:
Zainteresirani dijaki in študentje naj vlogo z vsemi potrebnimi podatki iz razpisa pošljejo najkasneje do 24.
septembra 2021 po elektronski pošti na: stipendija@hrastnik1860.com ali s priporočeno pošto na naslov: Steklarna
Hrastnik d.o.o, Sektor Kadri in splošne zadeve s pripisom VLOGA ZA ŠTIPENDIJO – NE ODPIRAJ, Cesta 1.
maja 14, 1430 Hrastnik.

Dodatne informacije:
Alenka Maurer, alenka.maurer@hrastnik1860.com

® Hrastnik1860 AV Studio Gigodesign