Steklarna Hrastnik sodeluje v projektu H2GLASS

Steklarna Hrastnik sodeluje v projektu H2GLASS

Steklarna Hrastnik ponosno oznanja sodelovanje v mednarodnem projektu H2GLASS, v okviru katerega želimo ustvariti tehnologijo, ki jo v steklarstvu potrebujemo za realizacijo 100 % izgorevanja vodika v proizvodnih obratih. Gre za največji evropski projekt na področju vodika v steklarski industriji in je subvencioniran s pomočjo evropskih sredstev preko projekta International Horizon. Vključuje 23 partnerjev, v njem pa sodelujemo različni steklarski sektorji, tako proizvajalci embalažnega in ravnega stekla kot proizvajalci steklenih vlaken. Koordinator projekta je norveško podjetje Sintef Energy, aktivnosti pa se bodo izvajale štiri leta, s pričetkom v januarju 2023 v Sloveniji.

Ogljična nevtralnost v steklarski industriji do leta 2050

Energijska učinkovitost steklarskih peči, ki so največji vir emisij toplogrednih plinov v steklarstvu, je že pred desetletjem dosegla plato termodinamske učinkovitosti, zato za uspešno dekarbonizacijo potrebujemo popolno spremembo tehnologije taljenja stekla. Po uspešni pilotni uporabi vodika v Steklarni Hrastnik v okviru mednarodnega projekta H2GLASS že delamo na nadaljnjih korakih za uporabo vodika na industrijskih pečeh za taljenje stekla. Do leta 2024 namreč želimo demonstrirati uporabo 100 % vodika v dveh poslovnih enotah Steklarne Hrastnik. Tako bomo  uporabo vodika združili tudi z uporabo električno podprtega taljenja stekla in popolnoma znižali emisije toplogrednih plinov iz zgorevanja goriva brez bistvenih vplivov na fleksibilnost proizvodnje ter življenjsko dobo steklarske peči. V kolikor bo industrijska demonstracija uspešna, bo kombinacija teh tehnologij ključna za razogljičenje proizvodnje stekla.

Inovativnost, še posebej na področju trajnostnega razvoja, dviguje prepoznavnost Steklarne Hrastnik tako pri obstoječih kot potencialnih kupcih, lastnikih blagovnih znamk in tudi med potencialnimi bodočimi zaposlenimi. Daje nam torej tako prednost pred konkurenco na trgu kot omogoča lažji prehod na ogljično nevtralnost, boljše izkoriščanje novih tehnologij in hitrejšo digitalizacijo. Trajnostna naravnanost se prepleta na vseh nivojih – od  področja izdelave izjemnih steklenih izdelkov, do izboljšav procesov ter delovnega okolja.

Pomembna vloga Steklarne Hrastnik v projektu H2GLASS

Projekt H2GLASS se bo uradno začel s srečanjem med 24. in 26. januarjem v Sloveniji, kjer se bodo zbrali vsi partnerji, razpravljali o projektu in oblikovali akcijski načrt. To bo priložnost, da se vključeni dodobra spoznamo in začnemo delovati v smeri skupnega cilja.  Steklarna Hrastnik kot vodilno podjetje v segmentu embalažnega stekla s ponosom zagotavlja svoje strokovno znanje o uporabi vodika v steklarskem procesu in gosti obisk demonstracijske lokacije za naše partnerje.

Steklarstvo kot tudi ostale energijsko intenzivne industrijske panoge so nepogrešljiv del gospodarstva, saj zagotavljajo surovine in izdelke za druge vrednostne verige, ki so pomembne za gospodarstvo Evropske unije. Posledično razogljičenje industrijskih procesov ni nujno samo za doseganje podnebnih ciljev, temveč tudi za ohranjanje konkurenčne prednosti in zaščito delovnih mest v EU. Proizvodnja stekla v podnebno nevtralni družbi bo temeljila na diverzikaciji virov energije, kar poleg elektrifikacije procesov vključuje tudi sočasno uporabo alternativnih energijskih vektorjev, pridobljenih iz obnovljivih virov energije, s čimer bo mogoče uporabo konvencionalnih nizkoogljičnih fosilnih energentov zmanjšati na minimum na račun večje fleksibilnosti uporabe energije iz obnovljivih virov energije.

Projekt H2GLASS je velik korak k razogljičenju steklarske industrije in ponosni smo, da smo del te pomembne pobude.

® Hrastnik1860 AV Studio Gigodesign