Steklarna Hrastnik s prevzemom srbske steklarne SFS Paraćin do pomembnega mejnika v realizaciji strateških ciljev

Steklarna Hrastnik s prevzemom srbske steklarne SFS Paraćin do pomembnega mejnika v realizaciji strateških ciljev

Hrastnik, 21. oktober 2022 – Steklarna Hrastnik preko svojega lastnika GlobalGlass iz Švice prevzema steklarno SFS Paraćin v Srbiji, ki bo postala njeno sestrsko podjetje in bo pomembno prispevala k realizaciji strateških načrtov skupine. Ob tem hrastniška steklarna nadaljuje z realizacijo že potrjenih investicij na lokaciji Hrastnik, povezanih tako s povečanjem in nadaljnjo modernizacijo trenutnih proizvodnih kapacitet, kot tudi novo tovarno in širitvijo znotraj obrtno industrijske cone, ki je v izgradnji. Ob prevzemu steklarne v Srbiji bodo zgolj investicije v Hrastniku v naslednjem letu presegle 34 milijonov evrov.

Strateški načrti za razvoj poslovanja Steklarne Hrastnik in skupine GlobalGlass so v zadnjih letih povezani z obsežno transformacijo in premikom iz proizvodnje razsvetljavnega, namiznega in embalažnega stekla z nižjo dodano vrednostjo v zahtevnejši segment specialnega embalažnega stekla (pretežno industrija pijač), kjer so višje zahteve po kakovosti in prav tako višje stopnje rasti trgov. Na račun obsežnih izvedenih investicij v višini preko 93 milijonov evrov v zadnjih 6 letih  in sprememb proizvodnih programov je Steklarna Hrastnik že danes zapisana kot eden vodilnih evropskih ponudnikov specialnega embalažnega stekla z izjemnim potencialom za nadaljnjo rast, širitev poslovanja in krepitev tržnega deleža.

Z investicijo v steklarno SFS Paraćin, ki je bila pred prevzemom v stečaju in predmet nacionalnega programa za revitalizacijo steklarske industrije v Srbiji, bo skupina GlobalGlass povečala proizvodne kapacitete (za okoli 300 ton/dnevno) in sortiment produktov. »Glavnina proizvodnje bo v Srbiji povezana s standardno kakovostjo stekla za prehrambno industrijo ter potrebe srbskega trga in dobave na trge Jugo-vzhodne Evrope, kjer opažamo pomanjkanje ponudbe. Medtem bo glavnina izvoza Steklarne Hrastnik še naprej usmerjena na strateške trge zahodne Evrope in premijske ter superpremijske kakovosti stekla«, je ob tem izpostavil mag. Peter Čas, generalni direktor Steklarne Hrastnik.

Ob širitvi poslovanja v Srbiji vsi razvojni in strateški investicijski načrti skupine v Hrastniku potekajo nemoteno – v zaključni fazi so idejne zasnove nove peči/tovarne, s katero se bodo proizvodne kapacitete v Hrastniku povečale za več kot 200 ton /dnevno. Poleg tega je v izgradnji obrtno industrijska cona, kjer imajo v naslednjih letih namen zgraditi novo tovarno dekoracije. V naslednjem letu je v načrtu tudi investicija v obnovo in izgradnjo nove hibridne B peči, kot tudi investicije v inovativne projekte s področja energetskih rešitev in digitalizacije. S širitvijo holdinga GlobalGlass se pomen steklarne v Hrastniku tako še krepi, zavezani ostajajo k uresničitvi vseh trenutno načrtovanih investicijskih potencialov, razvoju in širitvi v lokalnem okolju.

Steklarna v Paraćinu in Steklarna Hrastnik imata podobno zgodovino ter stremita k istim ciljem. Obsežno specifično znanje s področja poslovne transformacije in premika iz množičnih segmentov trga stekla v premijske, pridobljeno v Hrastniku, bo odigralo ključno vlogo pri nadaljnji širitvi poslovanja skupine GlobalGlass tako na lokaciji v Hrastniku, kot tudi na novi proizvodni lokaciji v Srbiji. Skupina ima ambiciozne načrte rasti na evropskem trgu stekla, za kar bo v prihodnjih letih namenila več 100 milijonov evrov investicij v nadaljnjo modernizacijo in širitev poslovanja tako v Sloveniji, kot tudi v Srbiji.

Prevzem steklarne SFS Paraćin je še predmet običajnih odložnih pogojev, vključno z odobritvijo pristojnih institucij za varstvo konkurence. Postopki naj bi bili zaključeni do konca 1. kvartala prihodnjega leta.

® Hrastnik1860 AV Studio Gigodesign