Steklarna Hrastnik načrtuje širitev ter razvoj zelene steklarne v Zasavju

Steklarna Hrastnik načrtuje širitev ter razvoj zelene steklarne v Zasavju

Na novinarski konferenci predstavljeno sodelovanje med Občino Trbovlje in Steklarno Hrastnik

Trbovlje, 8. junij 2021 – Županja Občine Trbovlje Jasna Gabrič in generalni direktor Steklarne Hrastnik Peter Čas podpisala pismo o nameri med Občino Trbovlje in Steklarno Hrastnik. Predstavil se je idejni projekt širjenja kapacitet Steklarne Hrastnik v občini Trbovlje, kar je eden pomembnejših projektov na področju gospodarstva v Zasavju in tudi širše.

V epidemioloških razmerah, ki so zahtevale mnogo več prilagajanja ter vztrajnosti kot običajno, je občina Trbovlje kljub oviram in oteženim okoliščinam izvedla številne projekte in pomembne investicije. Pričenja pa se tudi izvedba že treh projektov, sofinanciranih iz EU skladov.

Steklarna Hrastnik je visoko tehnološko nišno podjetje, usmerjeno na področje proizvodnje specialnega embalažnega stekla v najvišjem kakovostnem segmentu prestižnih pijač in parfumerije. Poslovni rezultati podjetja v povezavi s specializacijo, dvigom storilnosti, digitalizacijo, specializacijo izdelave premijskih izdelkov in povečano potrošnjo embalažnega stekla na globalnem trgu vsled naraščajočemu tržnemu deležu, so gonilo za postavitev novih proizvodnih kapacitet.

Steklarna Hrastnik je tako predstavila idejne načrte za nadaljnjo rast in razvoj proizvodnje embalažnega stekla v Zasavju. Predstavili so projekt izgradnje t.i. zelene nove steklarne po najnovejših standardih Industrije 4.0 na območju Lakonce v občini Trbovlje, gradnja pa bi potekala v obdobju od 2023 do 2026. Nova zelena steklarna bi z najnovejšimi tehnologijami  omogočala še bolj ekološko čisto in visoko učinkovito proizvodnjo steklenih izdelkov.

Nova, zelena steklarna bi zagotavljala v prvi fazi okvirno 170 visoko kvalificiranih novih delovnih mest, v kočni fazi pa okoli 300 visoko kvalificiranih novih delovnih mest ter prispevala k pozitivnemu gospodarskemu razvoju regije. Predračunska vrednost celotne investicije je ocenjena na približno 130 mio EUR. Nova, zelena steklarna bi ob polnem zagonu lahko proizvedla kar 440 ton stekla dnevno.

Nadaljnja globalna rast Steklarne Hrastnik bo temeljila na trdnih temeljih trajnostno naravnanih investicij v digitalizacijo, v energetski razvoj, v nove storitve in spremembo procesov v zeleno tehnologijo.

Strateški načrti za razvoj poslovanja Steklarne Hrastnik so v polnem zamahu. »Rast Steklarne Hrastnik je potrebna za obstoj na konkurenčnem trgu, trenutni lokaciji v Hrastniku pa zaradi prostorske omejitve ne zagotavljata potrebnih površin za dodatne proizvodne kapacitete, saj obrata že skoraj v celoti zapolnjujeta vse parcele. Interes Steklarne Hrastnik je, da v Zasavju obdržimo tako steklarsko znanje kot delovna mesta. da gospodarstvu ter s tem razvoju celotne regije damo nov zagon,« je ob tej priložnosti povedal Peter Čas, generalni direktor Steklarne Hrastnik in dodal: »Poleg kadrovskih sinergij so še logistične, prostorske in ostale sinergije, kar je botrovalo k odločitvi, da bi se novi, tretji obrat postavilo čim bližje Hrastniku.  Zemljišče območja Lakonce pa pri tem predstavlja dobro priložnost. Prav tako pa ves nadaljnji razvoj podjetja temelji na trajnostno naravnanih investicij v digitalizacijo, v energetski razvoj, v nove storitve in spremembo procesov v zeleno tehnologijo.«

Županja je ob podpisu pisma o nameri dejala, da je Občina Trbovlje ne glede na lanske epidemiološke razmere ostala uspešna pri izpeljavi investicij, ki si jih je zadala in lahko s ponosom gleda nazaj:  »Trbovlje so v zadnjih letih doživele razcvet na številnih področjih, naši pogledi pa so že uprti tudi v prihodnje projekte, za katere bo občina prejela približno 7 mio EUR nepovratnih sredstev in s katerimi se bo v Trbovljah vzpostavil močan podjetniški in gospodarski aspekt. Na to nakazuje tudi Zasavski podjetniški inkubator, ki je projekt, ki bo poskrbel za boljše in bolj spodbudno poslovno okolje novo nastalih in obstoječih podjetij. Pomembno je, da bo inkubator namenjen podpori mladim in prodornim podjetjem ter inovativnim posameznikom, omogočal pa bo tudi dvig števila novonastalih podjetij in povečal možnost preživetja podjetij v zgodnjih fazah razvoja. Za Trbovlje in širšo regijo pa je tudi zelo pomembna investicija Steklarne Hrastnik za izgradnjo pametne tovarne. S tem bodo pozitivni vplivi vidni tudi v zmanjšanju brezposelnosti in pri razvoju človeškega potenciala. Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo združuje interese in znanja pri razvoju, storitev in rešitev, z namenom dviga kakovosti življenja v mestih prihodnosti, kar so Trbovlje vsekakor postale. Z dogodkom, kakršen je danes, se vzpostavlja in nadgrajuje sodelovanje na področjih, kjer tovrstne povezave še niso obstajale in s katerim se bo zagotovil nadaljnji razvoj občine kot tudi regije, ter prispevalo tudi k dvigu dodane vrednosti našega okolja. Eden izmed naših glavnih ciljev je torej zvišanje kakovosti bivanja, ki posredno vpliva na demografsko sliko in razširja možnosti za razvoj občine Trbovlje, ki postaja vedno bolj primerna ne samo za gospodarstvo, pač pa tudi prijetno za bivanje«.

S postavitvijo nove zelene steklarne bi Steklarna Hrastnik, seveda ob podpori in sodelovanju občine Trbovlje, zagotovila (pre)potrebni nadaljnji gospodarski razvoj regije, udejanjila R&R dejavnost v sodelovanju z raziskovalnimi institucijami in fakultetami, znižala brezposelnost in prispevala k dvigu dodane vrednosti in razvoju zasavske regije.

® Hrastnik1860 AV Studio Gigodesign