Splošni pogoji uporabe spletne strani

Predstavitev

Lastnik spletnih strani www.steklarna-hrastnik.si je podjetje Steklarna Hrastnik d.o.o., Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik (v nadaljevanju lastnik/podjetje).

Uporabo spletne strani (brskanje, odpiranje povezav, branje vsebine in podobno) štejemo kot soglasje obiskovalca spletne strani, da se strinja s temi splošnimi pogoji uporabe. V kolikor se kot obiskovalec spletne strani ne strinjate s temi splošnimi pogoji, vas prosimo, da spletne strani ne uporabljate.

Podjetje si pridružuje pravico, da te splošne pogoje kadarkoli in brez predhodne najave spremeni, tako da novo različico objavi na spletni strani. Spremembe začnejo veljati takoj, ko so objavljene.

Ti splošni pogoji veljajo za celotno spletno stran in vse njene posamezne dele, kot so razdelki in podstrani, v kolikor za posamezen del izrecno ni določeno drugače.

Vsebina

Vse vsebine, ki se nahajajo na spletni strani, so informativnega značaja in so namenjene predvsem informiranju. Lastnik spletnega mesta se obvezuje, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da bodo podatki na spletnem mestu resnični, zanesljivi in kakovostni. S tem pa ne odgovarja za morebitne tipkarske napake in za zamude ter pomanjkljivosti pri vnašanju ažurnih podatkov.

Lastnik si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni modele, specifikacije in razpoložljivost izdelkov.

Uporaba piškotkov

Na spletni strani uporabljamo tehnologijo piškotkov, ki nam omogoča sledenje uporabnikove poti po spletni strani, registracijo aktivnosti uporabnikov na tej spletni strani ter ocenjevanje in izboljševanje spletne strani z namenom, da bi jo lahko naredili kar najbolj prijazno do uporabnikov. Sami lahko svoj spletni brskalnik nastavite tako, da izključite možnost dela s piškotki, ali tako, da vas opozori, kadar bodo piškotki poslani.

Na spletni strani zagotavljamo obvestilo s privolitvijo in uporabnika ustrezno obveščamo o možnostih nastavitev piškotkov. Na spletni strani brez izrecne privolitve ne uporabljamo piškotkov, ki potrebujejo privolitev uporabnika za namestitev. Zagotavljamo možnost naknadne spremembe privolitve uporabnika s tem, da obvestilo ohranja na vidnem mestu na spletni strani.

Osebni podatki/uporabniški podatki

Področje osebnih podatkov je urejeno ločeno – zavihek Politika varstva osebnih podatkov.

Obvestilo o avtorskih pravicah, industrijski lastnini in intelektualni lastnini

Predstavitev in vsa vsebina te strani (vključno s kodo spletne strani) je zaščitena s pravicami o industrijski in intelektualni lastnini. Informacije, besedilo, slike, koda in grafični material, ki ga vsebuje ta stran, se lahko uporabljajo le za zasebno, nekomercialno rabo in jih ni dovoljeno reproducirati, spreminjati, prenašati, odobriti ali objaviti v celoti ali po delih za kakršenkoli namen brez prejšnjega pisnega soglasja družbe lastnika spletnega mesta, razen za namene pregledovanja.

Omejitev uporabe slik na spletnih straneh

Lastnik spletnega mesta upošteva naravo interneta kot medija za izmenjavo informacij in posameznikom dovoljuje reprodukcijo slik z lastnikove spletne strani na podlagi prošnje, poslane administratorju spletne strani na elektronski naslov info@hrastnik1860.com.

Omejitev odgovornosti

Lastnik spletnega mesta izrecno zavrača vsakršno odgovornost za kakršnokoli neposredno, posredno, slučajno, posledično ali drugo škodo, ki je nastala kot posledica ali, ki je kakorkoli povezana z vašim dostopanjem do ali uporabe lastnikove spletne strani, med drugim tudi za kakršnokoli izgubo ali škodo, nastalo kot posledica delovanja računalniških virusov ali vašega zanašanja na informacije, pridobljene preko lastnikove spletne strani.

Lastnikova spletna stran lahko vsebuje povezave na druge spletne strani, ki so povsem neodvisne od te spletne strani. Lastnik nikakor ne jamči za točnost, popolnost ali verodostojnost informacij, vsebovanih v vsakršnih takšnih povezavah ali na drugih spletnih straneh, na katere vodijo povezave z lastnikove spletne strani. Do takšnih spletnih strani dostopate na lastno odgovornost.

Sodna pristojnost in pravna jurisdikcija

Te splošne pogoje ureja slovensko pravo. Za reševanje sporov, ki nastanejo v zvezi s temi splošnimi pogoji, je določena izključna pristojnost sodišča po sedežu lastnika spletnega mesta.

Kontakt

Steklarna Hrastnik d.o.o.

Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik

Objavljeno: 27.2.2020

® Hrastnik1860 AV Studio Gigodesign