Postavljeni so temelji za prihodnji mednarodni razvoj Steklarne Hrastnik

Z ustanovitvijo holdinga GlobalGlass s sedežem v Švici, ki bo v aprilu začel tudi operativno delovati, bo omogočen nadaljnji mednarodni strateški razvoj Steklarne Hrastnik, ki nadaljuje z uspešnim poslovanjem.

V prvem kvartalu 2018 so namreč načrtovani celotni prihodki 2 odstotka nad planom in znašajo 15,2 milijonov evrov, dobiček pred davki v višini 1,9 milijona evrov pa je za 43 odstotkov nad načrtovanim. Proizvodne kapacitete so skoraj v celoti zasedene do zadnjega kvartala letošnjega leta.

 

Novo ustanovljeni holding GlobalGlass in Steklarna Hrastnik sta tako pričela z iskanjem soinvestitorja zaradi ambicioznih poslovnih načrtov, ki bodo pripomogli k širjenju proizvodnih kapacitet Steklarne Hrastnik, predvsem v segmentu embalažnega stekla, v katerem se povpraševanje konstantno povečuje. Tako bo Steklarna Hrastnik lahko odgovorila na rast povpraševanja in hkrati utrdila pozicijo v svoji niši.

 

Andrej Božič, donedavni predsednik divizije stekla, bo v prihodnjih šestih mesecih v vlogi svetovalca s svojim znanjem, izkušnjami in povezavami odigral ključno vlogo pri vzpostavitvi funkcij novo ustanovljenega holdinga GlobalGlass. Hkrati pa bo intenzivno vpet v aktivnosti, vezane na postavitev novega podjetja na Poljskem. Z omenjenimi aktivnostmi se zaključuje osem izjemno uspešnih let delovanja Andreja Božiča v Steklarni Hrastnik, ki zaradi osebnih razlogov ni sprejel funkcije predsednika izvršnega odbora (CEO) v holdingu  GlobalGlass in se podaja novim kariernim izzivom naproti. Med članoma izvršnega odbora holdinga GlobalGlass je tudi Igor Lah, ki prevzema aktivno poslovno vlogo in funkcijo člana vodstva holdinga, hkrati pa do imenovanja CEO, tudi to vlogo.

 

V Steklarni Hrastnik so ob tej priložnosti poudarili, da je Andrej Božič tlakoval pot sanacije in reorganizacije Steklarne Hrastnik, kateri se je v obdobju od 2010 do 2017 pod njegovim vodstvom vsako leto izboljševalo poslovanje. Steklarna Hrastnik je tako postala ena vodilnih nišnih proizvajalcev visoko kakovostne embalaže. Zato se mu ob tej priložnosti zahvaljujejo za njegovo delo v steklarni in mu želijo veliko uspeha pri prihodnjih poslovnih izzivih.

 

»Prepričan sem, da bo holding GlobalGlass postavil temelje za dolgoročno rast in razvoj Steklarne Hrastnik tudi v prihodnje. Dobri poslovni rezultati, rast povpraševanja in dejstvo, da so skoraj vse linije za pol leta naprej že zasedene, potrjujejo ambiciozne strateške načrte po širitvi proizvodnih zmogljivosti,« pa je izpostavil generalni direktor Steklarne Hrastnik Peter Čas.

® Hrastnik1860 AV Studio Gigodesign