Politika varstva osebnih podatkov

Namen Politike varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju: Pravila) je seznanitev Naročnikov, Uporabnikov ter drugih oseb (v nadaljevanju: Posamezniki) z nameni in pravno podlago obdelave osebnih podatkov s strani podjetja STEKLARNA HRASTNIK d.o.o., Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik (v nadaljevanju: obdelovalec ali družba) ter pravicami Posameznikov na tem področju.

Hkrati ta Politika dodatno pojasnjuje soglasje za obdelavo podatkov.

V Politiki so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 s spr. in dop., v nadaljevanju: ZVOP-1) in Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov z dne 25. 5. 2018 , zajete naslednje informacije:

 • kontaktne informacije podjetja in kontakt pooblaščene osebe za varstvo podatkov,
 • namene, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov Posameznikov, vključno s profiliranjem osebnih podatkov Posameznikov,
 • posredovanje podatkov tretjim osebam in v tretje države,
 • čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov,
 • pravice Posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
 • pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

Kjer je to primerno, se določila, ki se nanašajo na Posameznike, uporabljajo tudi za vprašanja tajnosti in zaupnosti komunikacij uporabnikov, ki so pravne osebe.

Ta pravila o zasebnosti določajo, kako STEKLARNA HRASTNIK d.o.o., Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik (v nadaljevanju: HRATSNIK1860) pridobiva, hrani in uporablja vaše osebne podatke. Datum uveljavitve teh pravil o zasebnosti je 01.08.2023.

Ta pravila o zasebnosti veljajo za: (i) uporabo naše spletne strani www.hrastnik1860.com (v nadaljevanju: spletna stran), (ii) prijavo na obveščanje o novostih in naši ponudbi storitev, (iii) obveščanje preko naših družbenih kanalov in aplikacij, (iv) registracijo spletne trgovine in (v) vašo uporabo katere koli druge, sedanje ali prihodnje, spletne ali nespletne storitve (v nadaljevanju vse skupaj od (i) – (v): Storitve).

Ta pravila zasebnosti veljajo za naše uporabnike, to so fizične osebe, ki uporabljajo naše Storitve (v nadaljevanju: Uporabniki), in za pravne osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost (v nadaljevanju Pravne osebe).

Prosimo vas, da natančno preberete naša pravila o zasebnosti. Priporočamo vam, da si natisnete oziroma primerno shranite kopijo teh pravil o zasebnosti in vseh prihodnjih različic, ki veljajo za vaše evidence privolitev, ki ste nam jih podelili.

Joint agreement (pdf) >>

O nas

Upravljavec osebnih podatkov , ki se obdelujejo v skladu s pravili, je STEKLARNA HRASTNIK d.o.o., Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik.

Kako pridobivamo, uporabljamo in drugače obdelujemo vaše osebne podatke

Vaše osebne podatke pridobivamo, ko nam jih posredujete, na primer preko vaše uporabe naših Storitev, ko nas kontaktirate neposredno po elektronski pošti, telefonu, v pisni obliki ali preko družbenih medijev, s katerimi nam posredujete osebne podatke. Kadar je to dovoljeno z zakonom, lahko o vas dobimo tudi informacije iz drugih virov.

Katere vrste osebnih podatkov zbiramo ali pridobimo o vas?

Vrste informacij, ki jih zbiramo o vas, lahko vključujejo informacije, kot so:

 • e-poštni naslov,
 • ime in priimek,
 • informacije o vašem računalniku oz. mobilni napravi (npr. vaš naslov IP in vrsta brskalnika, vrsta naprave),
 • informacije o tem, kako uporabljate naše Storitve (npr. katere strani ste si ogledali, čas, ko ste si jih ogledali, in kaj ste kliknili)
 • Podatki, ki so zbrani preko spletnih obrazcev in služijo za pripravo ponudb in nemotenega poslovanja .

Kako uporabljamo vaše osebne podatke (nameni obdelave)

Za uporabnike

Vaše osebne podatke lahko uporabimo za enega ali več naslednjih namenov:

 1. V povezavi z vašo uporabo storitev.
 2. Upravljanje in izboljševanje naših spletnih mest, vključno s prilagajanjem uporabniške izkušnje naše spletne strani. To je potrebno za naš zakoniti interes, da bolje razumemo želje naših uporabnikov in potencialnih kupcev ter prilagajamo naše spletne strani, izdelke in storitve glede na vaše potrebe in želje.
 3. Spletno vedenjsko oglaševanje (profiliranje). Na nekaterih mestih naših spletnih strani lahko uporabljamo in/ali dovolimo tretjim osebam (partnerjem za oglaševanje) zbiranje (vse prek spletnih orodij spremljanja, kot so piškotki in druge tehnologije sledenja in spremljanja) osebnih podatkov, ki se nanašajo na vaše aktivnosti na teh mestih.
 4. Zaščita našega poslovanja in naših poslovnih interesov, vključno z namenom preverjanja kreditnih in preteklih izkušenj, preprečevanja goljufij in izterjave dolgov. To je potrebno za zaščito naših zakonitih interesov preprečevanja kriminalnih dejavnosti, kot so goljufije ali pranje denarja, za zagotovitev, da se naša spletna stran in storitve ne zlorabljajo in da se zaščiti naše poslovanje. Takšna preverjanja bomo izvajali le, če nam to dovoljuje zakonodaja.
 5. Komuniciranje z našimi poslovnimi svetovalci in pravnimi zastopniki. To je potrebno za naše zakonite interese pridobitve pravnega ali strokovnega poslovnega nasveta, mi pa bomo posredovali le vaše osebne podatke, če je to potrebno, v najmanjšem potrebnem obsegu in anonimizirane, kadar koli je to mogoče.
 6. Deljenje osebnih podatkov s tretjimi strankami (v nadaljevanju: naši podobdelovalci), ki so povezani z nami v zvezi z našim zagotavljanjem storitev, kot so:
  • naši IT in infrastrukturni poslovni partnerji,
  • kapitalsko povezane družbe,
  • oglaševalski partnerji.

To bo potrebno za naš zakoniti interes učinkovitega vodenja in upravljanja našega poslovanja, za skladnost s pravnimi obveznostmi, ki nas zavezujejo, ali za lastne namene neposrednega trženja. Kadar delimo vaše osebne podatke, bomo to storili dosledno na podlagi potrebe po seznanitvi, v skladu z ustreznimi omejitvami zaupnosti, na anonimizirani osnovi, kolikor je le mogoče, in le toliko, kolikor je to nujno potrebno za katerega koli od teh namenov.

 1. Uveljavljanje naših zakonskih pravic in upoštevanje zakonov, predpisov in drugih zakonskih zahtev. To je potrebno za naš zakoniti interes varovanja našega poslovanja in uveljavljanja naših pogodbenih in drugih zakonskih pravic ter za zagotavljanje fizične, omrežne in informacijske varnosti ter celovitosti. Dodatno je to potrebno za naš zakoniti interes, da zagotovimo varen in brezkompromisen IT sistem in omrežja, vključno z varnostnim kopiranjem in arhiviranjem, preprečevanjem zlonamerne programske opreme, virusov, napak ali drugih škodljivih kod ter preprečevanjem nepooblaščenega dostopa do naših sistemov in vseh oblik napadov ali poškodb naših IT sistemov in omrežij.
 2. V zvezi z zahtevami za razkritje in v primeru prodaje ali nakupa podjetja in / ali sredstev, bodisi dejanskih ali potencialnih. To je potrebno za naše zakonite interese prodaje in / ali zagotavljanja in spodbujanja uspeha našega poslovanja.
 3. Za statistične in raziskovalne namene. Podatke bomo anonimizirali in jih uporabili za zakonite interese obdelave osebnih podatkov v raziskovalne namene, vključno s tržnimi raziskavami, boljšim razumevanjem naših strank in prilagajanjem naših izdelkov in storitev vašim potrebam.
 4. Za namene oglaševanja in z vašim soglasjem za namene e-oglaševanja, da vas obveščamo o naših storitvah, novostih, organizaciji dogodkov, ugotavljanja zadovoljstva kupcev ter da vam ponujamo naše storitve in druge oblike e-oglaševanja.

Podjetje sprejema zahteve v zvezi s pravicami Posameznika na elektronski naslov gdpr@hrastnik1860.com ali po pošti STEKLARNA HRASTNIK d.o.o., Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik. Posameznik lahko zahtevo odda tudi na prodajnem mestu podjetja na naslovu STEKLARNA HRASTNIK d.o.o., Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik. Datum uveljavitve takega preklica je 30 delovnih dni od dne, ko smo prejeli vašo zahtevo.

 Za pravne osebe

Vaše osebne podatke lahko uporabimo za enega ali več naslednjih namenov:

 1. V povezavi z vašo uporabo Storitev.
 2. Upravljanje in izboljševanje naših spletnih mest, vključno s prilagajanjem uporabniške izkušnje naše spletne strani. To je potrebno za naš zakoniti interes, da bolje razumemo želje naših uporabnikov in potencialnih kupcev ter prilagajamo naše spletne strani, izdelke in storitve glede na vaše potrebe in želje.
 3. Zaščita našega poslovanja in naših poslovnih interesov, vključno z namenom preverjanja kreditnih in preteklih izkušenj, preprečevanja goljufij in izterjave dolgov. To je potrebno za zaščito naših zakonitih interesov preprečevanja kriminalnih dejavnosti, kot so goljufije ali pranje denarja, za zagotovitev, da se naša spletna stran in storitve ne zlorabljajo in da se zaščiti naše poslovanje. Takšna preverjanja bomo izvajali le, če nam to dovoljuje zakonodaja.
 4. Komuniciranje z našimi poslovnimi svetovalci in pravnimi zastopniki. To je potrebno za naše zakonite interese pridobitve pravnega ali strokovnega poslovnega nasveta, mi pa bomo posredovali le vaše osebne podatke, če je to potrebno, v najmanjšem potrebnem obsegu in anonimizirane, kadar koli je to mogoče.
 5. Deljenje osebnih podatkov s tretjimi strankami (v nadaljevanju: naši podobdelovalci), ki so so povezani z nami v zvezi z našim zagotavljanjem storitev, kot so:
  • naši IT in infrastrukturni poslovni partnerji,
  • kapitalsko povezane družbe,
  • oglaševalski partnerji.

To bo potrebno bodisi za izvedbo pogodbe, ki smo jo sklenili z vami (ali za pripravo ponudbe), za naš zakoniti interes učinkovitega vodenja in upravljanja našega poslovanja, za skladnost s pravnimi obveznostmi, ki nas zavezujejo, ali za lastne namene neposrednega trženja. Kadar delimo vaše osebne podatke, bomo to storili dosledno na podlagi potrebe po seznanitvi, v skladu z ustreznimi omejitvami zaupnosti, na anonimizirani osnovi, kolikor je le mogoče, in le toliko, kolikor je to nujno potrebno za katerega koli od teh namenov.

 1. Uveljavljanje naših zakonskih pravic in upoštevanje zakonov, predpisov in drugih zakonskih zahtev. To je potrebno za naš zakoniti interes varovanja našega poslovanja in uveljavljanja naših pogodbenih in drugih zakonskih pravic ter za zagotavljanje fizične, omrežne in informacijske varnosti ter celovitosti. Dodatno je to potrebno za naš zakoniti interes, da zagotovimo varen in brezkompromisen IT sistem in omrežja, vključno z varnostnim kopiranjem in arhiviranjem, preprečevanjem zlonamerne programske opreme, virusov, napak ali drugih škodljivih kod ter preprečevanje nepooblaščenega dostopa do naših sistemov in vseh oblik napadov ali poškodb naših IT sistemov in omrežij. Morda bomo morali uporabljati in obdelati vaše osebne podatke, da bi bili v skladu s pravnimi obveznostmi, ki jih moramo spoštovati. Na primer, lahko zahtevamo, da predložite določene vaše osebne podatke za namene izvrševanja zakonske obveznosti preprečevanja pranja denarja ali da svoje podatke razkrijete sodišču po prejemu sodnega naloga. Vaše osebne podatke morda potrebujemo tudi za izpolnjevanje veljavnih zakonskih obveznosti, kot so davčna zakonodaja in ostali predpisi, ki nas zavezujejo.
 2. V zvezi z zahtevami za razkritje in v primeru prodaje ali nakupa podjetja in / ali sredstev, bodisi dejanskih ali potencialnih. To je potrebno za naše zakonite interese prodaje in / ali zagotavljanja in spodbujanja uspeha našega poslovanja.
 3. Za statistične in raziskovalne namene.Podatke bomo anonimizirali in jih uporabili za zakonite interese obdelave osebnih podatkov v raziskovalne namene, vključno s tržnimi raziskavami, boljšim razumevanjem naših strank in prilagajanjem naših izdelkov in storitev vašim potrebam.
 4. Identificiranja morebitnih kaznivih dejanj ali groženj za javno varnost pristojnemu organu. To je potrebno za naš zakoniti interes spodbujanja uspeha našega poslovanja, preprečevanje kriminala, za izpolnjevanje zakonskih obveznosti v splošnem javnem interesu ali za zakonite interese vladnih organov in pristojnih organov, ki preprečujejo kazniva dejanja.
 5. V zvezi s katerim koli pravnim sporom ali postopkom. To je potrebno za naš zakoniti interes spodbujanja in zagotavljanja uspeha našega poslovanja, reševanje sporov in dajanje takšnih razkritij, kot to zahtevajo zakoni ali za katere menimo, da ravnajo razumno, z zakonom.
 6. Za namene oglaševanja in z vašim soglasjem za namene e-oglaševanja, da vas obveščamo o naših storitvah, novostih, organizaciji dogodkov, ugotavljanja zadovoljstva kupcev ter da vam ponujamo naše storitve in druge oblike e-oglaševanja

Podjetje sprejema zahteve v zvezi s pravicami Posameznika na elektronski na elektronski naslov gdpr@hrastnik1860.com ali po pošti STEKLARNA HRASTNIK d.o.o., Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik. Posameznik lahko zahtevo odda tudi na prodajnem mestu podjetja na naslovu STEKLARNA HRASTNIK d.o.o., Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik. Datum uveljavitve takega preklica je 30 delovnih dni od dne, ko smo prejeli vašo zahtevo.

Hramba osebnih podatkov in obdobje obdelave

Vaše osebne podatke HRASTNIK1860 shranjuje na lastnih strežnikih, lociranih v Sloveniji, in strežnikih ponudnikov storitev v oblaku, ki se nahajajo v državah članicah EU in ZDA. Občasno lahko prihaja do obdelav vaših osebnih podatkov tudi izven EU in ZDA.

HRASTNIK1860 bo obdeloval vaše osebne podatke v obsegu, ki je relevanten in omejen na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo. Gre na primer za vprašanja, ali je treba še naprej hraniti te podatke, da bi lahko še naprej izpolnjevali naše obveznosti po pogodbi z vami ali za naše zakonite interese; ali imamo kakšno zakonsko obveznost, da nadaljujemo z obdelavo vaših podatkov, kot so kakršne koli obveznosti vodenja evidenc, ki jih določa veljavna davčna in računovodska zakonodaja; in ali imamo pravno podlago, da še naprej obdelujemo vaše osebne podatke, kot je vaša privolitev.

Če želite več informacij o tem, kje in kako dolgo so shranjeni vaši osebni podatki, ter o vaši pravici do izbrisa in prenosljivosti osebnih podatkov, se obrnite na nas na gdpr@hrastnik1860.com ali po pošti STEKLARNA HRASTNIK d.o.o., Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik. Posameznik lahko zahtevo odda tudi na prodajnem mestu podjetja na naslovu STEKLARNA HRASTNIK d.o.o., Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik.

Kako varujemo vaše osebne podatke

Sprejeli smo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje vaših osebnih podatkov in njihovo zaščito pred nepooblaščeno ali nezakonito uporabo ali obdelavo ter proti naključni izgubi ali uničenju ali poškodovanju vaših osebnih podatkov. Ti ukrepi vključujejo:

 • načelo najmanjšega obsega podatkov in obdelave,
 • usposabljanje naših zaposlenih o pomembnosti zaupnosti ter ohranjanju zasebnosti in varnosti vaših podatkov,
 • zavezanost k sprejetju ustreznih disciplinskih ukrepov za uveljavljanje odgovornosti zaposlenih pri zasebnosti,
 • stalno in celovito posodabljanje in preizkušanje naših politik in ukrepov varovanja osebnih podatkov,
 • skrbno in odgovorno izbiro naših podobdelovalcev,
 • uporabo varnih strežnikov za shranjevanje vaših osebnih podatkov,
 • imenovanje pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov,
 • zahtevo po dokazu o identiteti od vsakega posameznika, ki zahteva dostop do svojih osebnih podatkov.

Želimo vas opozoriti, da prenos informacij (vključno z osebnimi podatki) preko interneta ni vedno povsem varen. Če nam posredujete kakršne koli informacije preko interneta (po elektronski pošti, preko naše spletne strani ali na kakršenkoli drug način), to storite popolnoma na lastno odgovornost. Ne moremo biti odgovorni za kakršne koli stroške, izdatke, izgubo dobička, škodo ugledu, odgovornosti ali kakršno koli drugo obliko izgube ali škode, ki ste jo utrpeli zaradi vašega posredovanja podatkov preko interneta.

Pravilnik o piškotkih

Kaj so piškotki in zakaj so potrebni?

So male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave, s katerimi uporabniki dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga ima uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Piškotki niso škodljivi in so vedno časovno omejeni.

Piškotki običajno vsebujejo:

 • ime piškotka in strežnika, s katerega je bil poslan piškotek,
 • življenjsko dobo piškotka,
 • vrednost (edinstveno številko).

Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Najpogostejše funkcije e-poslovanja ne bi bile mogoče brez piškotkov. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletno stranjo je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih straneh pa je s tem bolj učinkovito in prijetno.

Nastavitve nalaganja piškotkov

Nekateri piškotki se izbrišejo takoj, ko zaprete brskalnik. Ti piškotki se imenujejo sejni ali začasni piškotki, saj trajajo le toliko časa, kolikor dolgo traja posamezna seja, in se po koncu seje ne hranijo več. Tovrstni piškotki navadno vsebujejo le identifikacijsko kodo, ki jo lahko prepozna samo tista spletna stran, ki je piškotke namestila.

Drugi piškotki imajo določeno življenjsko dobo oziroma čas veljavnosti. Ti se uporabljajo zato, da je mogoče ugotoviti, ali ste se na določeno spletno stran že prijavili, ali pa hranijo informacijo o nekaterih nastavitvah, na primer o izbiri jezika.

V HRASTNIK1860 uporabljamo 3 skupine piškotkov.

Onemogočenje spletnih piškotkov

Nekatere ali vse piškotke, ki jih uporabljamo na naših spletnih straneh, lahko zavrnete s spreminjanjem nastavitev brskalnika, vendar lahko to zmanjša vašo zmožnost uporabe naših spletnih strani ter nekaterih ali vseh funkcij.

Začasen izklop nalaganja / shranjevanja spletnih piškotkov lahko dosežete z uporabo »zasebnega okna« (Incognito/Privat) v svojem brskalniku. Zasebno brskanje vam namreč omogoča, da lahko splet obiskujete, ne da bi spletni brskalnik pri tem shranjeval kakršnekoli informacije o straneh, ki ste jih obiskali.

Trajen izklop spletnih piškotkov (do naslednjega obiska oz. ponovnega vklopa le-teh) lahko nadzirate in spremljate v svojem spletnem brskalniku. Za informacije o nastavitvah za piškotke izberite spletni brskalnik, ki ga uporabljate:

Želeli bi vas opozoriti, da s trajnim izklopom / izbrisom piškotkov izgubite možnost ohranitve vaših osebnih nastavitev, statusa prijave in še mnogo več, ter da strani ne bodo delovale pravilno oziroma boste prikrajšani za dodatne možnosti. Spletna mesta se bodo za nameček nalagala malce počasneje, saj se bodo morale slike in vsi deli vsebine vsakič naložiti od začetka.

Partnerji

Več o partnerju in o tem, kako obdeluje podatke, lahko najdete v njihovi politiki zasebnosti.

CloudFlare https://www.cloudflare.com/security-policy/
Doubleclick https://hrastnik1860.com/sl/
Google Analytics Products https://policies.google.com/privacy
jsdelivr.com https://www.jsdelivr.com/terms/privacy-policy-jsdelivr-net
Lead feeder https://www.leadfeeder.com/privacy/
LinkedIn Corporation https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

Mednarodni prenosi osebnih podatkov

Če prenesemo vaše osebne podatke izven Evropskega gospodarskega prostora, bomo to storili po skrbnem pregledu primernih pravnih podlag in zaščitnih ukrepov, kot so: – politike varovanja podatkov, znane kot “Zavezujoča poslovna pravila” ali “BCR-ji”, – standardne pogodbene klavzule, ki jih je sprejela Evropska komisija ali Informacijski pooblaščenec in jih je Evropska komisija potrdila v skladu z ustreznim zakonom, – kodeks ali kodeksi ravnanja, ki jih pripravi združenje ali drug organ, ki ga odobri Informacijski pooblaščenec, – odobreni certifikacijski mehanizmi (kot je npr. Ščit zasebnosti EU-ZDA), – ali kadar to dopusti Informacijski pooblaščenec ali pogodbene klavzule med upravljavcem ali obdelovalcem podatkov ter upravljavcem podatkov, obdelovalcem ali prejemnikom osebnih podatkov v tretji državi ali mednarodni organizaciji.

Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Opozarjamo vas na pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih lahko uveljavljate tako, da pošljete e-poštno sporočilo na na elektronski naslov gdpr@hrastnik1860.com ali po pošti na naslov STEKLARNA HRASTNIK d.o.o., Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik. Te vam omogočajo, da:

 • zahtevate dostop do vaših osebnih podatkov in informacij v zvezi z našo uporabo in obdelavo vaših osebnih podatkov,
 • zahtevate popravek ali brisanje vaših osebnih podatkov,
 • zahtevate, da omejimo uporabo vaših osebnih podatkov,
 • zahtevate vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali (zagotovili vam jih bomo v strukturirani in strojno berljivi obliki, npr. v preglednici Excel), in imate pravico, da te osebne podatke prenesete drugemu upravljavcu osebnih podatkov,
 • ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov za določene namene (za več informacij glejte spodnji razdelek z naslovom “Vaša pravica do ugovora za obdelavo vaših osebnih podatkov za določene namene”),
 • umaknete privolitev k naši uporabi vaših osebnih podatkov, pri čemer se zanašamo na vašo privolitev. Če jo umaknete, to ne bo vplivalo na zakonitost naše uporabe in obdelave vaših osebnih podatkov na podlagi vaše privolitve pred dnem, ko jo boste umaknili.

Imate tudi pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu. V Republiki Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec, katerega kontaktni podatki so na voljo tukaj: Informacijski pooblaščenec.

Za dodatne informacije o vaših pravicah v zvezi z vašimi osebnimi podatki, vključno z določenimi omejitvami, ki veljajo za nekatere od teh pravic, poglejte člene 12 do 23 GDPR, ki so na voljo tukaj: UREDBA (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA.

Vaša pravica do ugovora za obdelavo vaših osebnih podatkov za določene namene:

V zvezi z vašimi osebnimi podatki imate tudi naslednje pravice, ki jih lahko uveljavljate na enak način kot v prejšnjem poglavju:

 • nasprotujete lahko uporabi ali obdelovanju vaših osebnih podatkov, kadar jih uporabljamo ali obdelujemo zato, da bi lahko opravljali nalogo v javnem interesu, če obdelujemo vaše osebne podatke za naše zakonite interese, vključno s “profiliranjem” (na primer, napovedovanje vašega vedenja na podlagi osebnih podatkov) na osnovi katerega koli od teh namenov,
 • ugovarjate lahko obdelavi vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja (vključno z vsako avtomatizirano oceno, ki jo opravimo o vas, ali katero koli od vaših značilnosti, če je povezana s takšnim neposrednim trženjem).

Prav tako lahko uveljavljate svojo pravico, da nasprotujete uporabi ali obdelavi vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, tako da:

 • kliknete povezavo za odjavo, ki je na dnu vsakega našega tržnega e-poštnega sporočila, in sledite navodilom, ki se pojavijo v brskalniku po kliku na to povezavo ali
 • pošljete e-poštno sporočilo na na elektronski naslov gdpr@hrastnik1860.com ali po pošti na naslov STEKLARNA HRASTNIK d.o.o., Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik,v katerem zahtevate, da vam prenehamo pošiljati tržna sporočila. Pri tem morate navesti tip sporočil, od katerih se želite odjaviti.

Vsakič, ko nasprotujete neposrednemu trženju z drugačno komunikacijsko metodo kot pri tržnih sporočilih, ki ste jih prejeli od nas, nam morate posredovati vaše ime in zadostne podatke, da vas lahko prepoznamo v zvezi s sporočili, ki ste jih prejeli.

Naša uporaba avtomatiziranega odločanja, vključno s profiliranjem

Na podlagi osebnih podatkov, ki jih pridobimo od vas, se v določenih primerih izvaja avtomatizirano odločanje (vključno s profiliranjem).

Spremembe naših pravil o zasebnosti

Od časa do časa lahko spreminjamo naša pravila o zasebnosti, o čemer vas bomo obvestili. Če nadaljujete z dostopom do naše spletne strani na ta datum ali po tem datumu, se strinjate, da vas zavezuje nova različica naših pravil o zasebnosti.

Kadar nameravamo uporabiti vaše osebne podatke za nov namen, vam bomo posredovali informacije o tem namenu in vse druge pomembne informacije, preden uporabimo vaše osebne podatke za ta novi namen.

Spremembe vaših osebnih podatkov

Prosimo vas, da nas obvestite o kakršnih koli spremembah vaših osebnih podatkov, ki jih imamo o vas, da so ti ves čas točni in ažurni.

Pooblaščenec za varovanje osebnih podatkov

Družba je v skladu z Uredbo GDPR za potrebe ustreznega zagotavljanja varstva osebnih podatkov po tej politiki imenovala Pooblaščenca za varovanje osebnih podatkov. V primeru kakršnihkoli vprašanj oz zahtev glede obdelovanja vaših osebnih podatkov, ga lahko kontaktirate na elektronski naslov gdpr@hrastnik1860.com ali po pošti na naslov Steklarna Hrastnik d.o.o., Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik, s pripisom Za pooblaščenca za varovanje osebnih podatkov. Vsa komunikacija bo obravnavana strogo zaupno.

Veljavnost politike varstva osebnih podatkov

Ta politika je objavljena na 24.8.2023 in začne veljati 24.8.2023.

® Hrastnik1860 AV Studio Gigodesign