Podaljšan certifikat družini prijazno podjetje

Podaljšan certifikat družini prijazno podjetje

Na svetovni dan družine, točneje 15. 5., je bil poln certifikat podaljšan za naslednja tri leta.  Ob podaljšanju veljavnosti certifikata so posebej izpostavili naslednje pozitivne prakse:

  • Otroški časovni bonus (prvi šolski dan in informativni dan) lahko koristita oba starša, če sta zaposlena v Steklarni Hrastnik.
  • Velika odprtost do javnosti in nudenje možnosti obiska / ogleda steklarne (npr. devetošolcem, bivšim zaposlenim, širši javnosti itd.).
  • Vzorno urejena dokumentacija o koriščenju ukrepov DPP.
  • Veliko izobraževalnih vsebin za vodje na področju mehkih vsebin.
  • Vključitev v Kompetenčni center tovarne prihodnosti in Kompetenčni center design management (izobraževanja za širši kolektiv).
  • Široko koriščenje ukrepa Ponudba za prosti čas.
  • Z devetimi različnimi ponudniki sklepajo ugodnosti za zaposlene
  • Spodbujanje kulture branja pri zaposlenih in otrocih (dodatna darila ob Dedku mrazu so knjige).

Steklarna Hrastnik izvaja aktivnosti na osnovi certifikata družini prijazno podjetje od leta 2011. Certifikat ima v steklarni posebno mesto. »Prepričani smo, da z izvajanjem predstavljenih ukrepov vplivamo na  motivacijo, produktivnost in zadovoljstvo zaposlenih  in prispevamo k lažjemu usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja.« je ob tej priložnosti povedal Ivan Papič, direktor kadrovskega in splošnega področja v Steklarni Hrastnik.
Steklarna Hrastnik je ob podaljšanju certifikata bila eno od dvanajstih podjetij, ki so  prejela tudi zahvalo za širjenje kulture družini prijaznega podjetja.

 

® Hrastnik1860 AV Studio Gigodesign