Najbolj trajnostna steklenica na svetu je pripravljena, da izpolni zelene zaveze blagovnih znamk

Najbolj trajnostna steklenica na svetu je pripravljena, da izpolni zelene zaveze blagovnih znamk

Hrastnik1860 premika meje na področju dekarbonizacije steklarske industrije

Globalno segrevanje spreminja svet in proces bo pospešeno potekal tudi v prihodnjih desetletjih. Prihodnost sveta je odvisna od trajnostnih ukrepov, ki jih bomo kot človeštvo ne zgolj sprejeli, temveč tudi v praksi izvedli. Soočamo se namreč z največjim okoljskim izzivom do sedaj. Stanje planeta in z njim povezane podnebne spremembe, naraščanje temperature in zmanjševanje naravnih virov ogrožajo ne samo človeštvo danes – temveč generacije, ki se sploh še niso rodile.

Steklarska panoga je energetsko intenzivna. Ravno  zato smo v Steklarni Hrastnik (Hrastnik1860) zavezani ciljem, da ne glede na izzive ohranimo trajnostni razvoj na vrhu prioritet kot enega od pomembnejših temeljev poslovanja. Izziv in cilj, najti rešitev ter trajnostne tehnološke inovacije, pa je skoraj na dlani. V Steklarni Hrastnik postajamo nosilci procesnih inovacij na področju ogljične bilance in s ponosom objavljamo, da smo odprli pot svetlejšemu in trajnostno naravnanemu obdobju v naši branži.

Najbolj trajnostna steklenica na svetu ni le pokazatelj preboja za Hrastnik1860, temveč predvsem dokaz, da je tranzicijo v trajnostno naravnanost mogoče izvesti tudi na energetsko intenzivnih področjih. Glavno vlogo v tem preboju pa nosi vodik. Pridobivanje vodika je mogoče na več načinov, eden izmed njih pa je elektroliza. Laično rečeno, je to postopek, ko s pomočjo električne energije ločimo vodo na kisik in vodik. Električna energija, potrebna za ta postopek, prihaja iz obnovljivih virov, konkretno iz sončne elektrarne, kar trenutno omogoča kar najbolj zeleno proizvodnjo in samo uporabo vodika.

Taljenje stekla za prvo butično serijsko proizvodnjo najbolj nizkoogljičnih steklenic na svetu je vključevalo obnovljive vire energije. Proizvodnja je stekla s kombinacijo uporabe sončnih celic, t.i. zelenega vodika in odpadnega recikliranega stekla. Kisik in vodik sta bila uporabljena kot gorivo. Edini stranski produkt pri proizvodnji je bila vodna para, brez emisij ogljikovega dioksida. Steklarna Hrastnik je pripravljena, da bomo nadaljevali z uvajanjem velikih tehnoloških inovacij na področju dekarbonizacije na industrijskem nivoju, saj smo izjemno zavezani k trajnostni naravnanosti za prihodnje generacije.

Proizvodnja stekla z bistveno nižjimi vplivi na okolje, hkrati pa brez kompromisa pri zagotavljanju vrhunske kakovosti stekla, je nagrada za naš trud. Energijska učinkovitost steklarskih peči za taljenje stekla s fosilnimi gorivi se je danes namreč približala termodinamičnim omejitvam, za to je za dekarbonizacijo potrebna popolna sprememba tehnologije taljenja. Naš cilj, da proizvajamo steklo s čim manj vplivi na okolje, je tukaj in zdaj. Zato s ponosom predstavljamo to posebno serijo steklenic. Zagotavljanje enega najčistejših stekel na svetu ostaja v ospredju našega poslanstva, toda z roko v roki s trajnostno naravnanostjo.

V Steklarni Hrastnik smo na zeleno prihodnost pripravljeni, pospešeno dekarboniziramo in sistemsko znižujemo vplive na okolje. Z izvedbo vseh načrtovanih projektov načrtujemo do leta 2025 za tretjino nadomestiti porabo fosilnega goriva z zeleno energijo, za 10 odstotkov zvišati svojo energetsko učinkovitost ter za več kot petino znižati svoj ogljični odtis. Do leta 2030 imamo namen uresničiti ambiciozen cilj zmanjšati ogljični odtis za 40%, postati povsem ogljično nevtralni pa želimo do leta 2050.

Energetski in podnebni zakonodajni predlogi trenutno določajo, da naj bi v EU zmanjšali ogljične izpuste za 55 odstotkov do leta 2030, do leta 2050 pa naj bi opustili uporabo fosilih goriv.

Vse aktivnosti Steklarne Hrastnik imajo cilj, da ne glede na izzive ohranimo trajnostni razvoj na vrhu prioritet. Skozi vse naše aktivnosti jasno sporočamo, da odgovorno spremljamo okoljske, družbene, ekonomske in upravljavske učinke ter rezultate našega delovanja. V Steklarni Hrastnik bomo opravili svoj del naloge. Za prihodnje generacije. Iskreno upamo, da bo človeštvo kot celota enako uspešno.

PDF obika zapisa

Predstavitveni video EN

 

 

® Hrastnik1860 AV Studio Gigodesign