Skupaj v nove zgodbe

Zavedamo se, da so motivirani zaposleni, opremljeni z znanjem in vizijo podjetja, naša ključna konkurenčna prednost. Zato spodbujamo učečo kulturo in skrbno načrtujemo karierni razvoj zaposlenih.

Zakaj postati del našega zmagovalnega tima?

Timsko naravnana kultura podjetja, ki vodi do dobrih odnosov in medsebojnega spoštovanja.
Spodbujamo rast in željo po novih znanjih pri zaposlenih ter nagrajujemo inovativnost.
Ciljno naravnano podjetje, kjer je prispevek posameznika prepoznan in nagrajen.
Naši sodelavci sodelujejo na vodilnih domačih in mednarodnih branžnih sejmih, konferencah in dogodkih.
Z nami ste del prihodnosti, sooblikujete tovarno prihodnosti ter iščete okolju prijazne rešitve.
Podjetje, kjer tradicijo prepleta znanje, inovativnost ter napredna in okolju prijazna tehnologija.

Spoznajte naše sodelavce

V tem področju ni solistov.
Sašo, vzdrževalec specialist
Testimonial - Sašo, vzdrževalec specialist

V tem področju ni solistov.

Največji izziv pri delu se pojavi ob nenadnem zastoju večjih razsežnosti. V kolikor je vzrok in način odprave znan, je ukrepanje, lahko rečemo, hitro in rutinsko. V nasprotnem primeru pa je običajno situacija zelo kompleksna in lahko tudi stresna. Vendar pa se ravno v takšnih primerih izkaže enotnost, znanje, izkušenost in motiviranost ekipe, ki je pri delu nepogrešljiva. V tem področju ni solistov.

Sašo, vzdrževalec specialist

Strojniki so velik del proizvodnega procesa.
Domen, strojnik
Testimonial - Domen, strojnik

Strojniki so velik del proizvodnega procesa.

Strojniki pri nas predstavljajo velik del proizvodnega procesa. Brez njih procesi v proizvodnji ne bi tekli nemoteno in tako dobro, kot tečejo. Domen Selič je eden izmed strojnikov, zaposlenih v proizvodnji v enoti Vitrum. Največji izziv pa se pojavi, ko pride do kakšne napake, ki jo še nisem zasledil in jo poskušam odpraviti. To seveda pride najbolj do izraza na popoldanski ali nočni izmeni, ko ni prisotnih tehnologov. Ampak s skupnimi močmi vedno odpravimo napako. Za kakšno napako traja malo dlje kot za drugo, ampak smo vseeno zadovoljni, ko napako odpravimo in se iz tega zalo veliko naučimo.

Domen, strojnik

Med seboj delujemo kot ekipa
Metka, Skrbnik strank
Testimonial - Metka, Skrbnik strank

Med seboj delujemo kot ekipa

Zaposlena sem v prodajni enoti embalažnega stekla. Moje delo v širšem smislu obsega prodajne aktivnosti, komunikacijo z naročniki ter administrativne naloge. Oddelki smo med seboj izredno povezani in resnično delujemo med seboj kot ekipa in ko je treba »stisnit«, damo vse od sebe. Človek lahko dobro dela, samo če ima takšen tim. In izredno sem jim hvaležna za vse opravljeno delo in trud, ki ga dnevno vlagajo vanj. In nenazadnje - v steklarni smo vsak dan obkroženi z izjemnimi steklenimi izdelki, ki jih zmoremo narediti. Vsi produkti nam tako dajejo motivacijo, da jih tudi prodajniki predstavimo le tako, kot si zaslužijo – najboljše.

Metka, Skrbnik strank

Sodelavci so mi v veliko pomoč
Branko, Vodja vzdrževanja orodja
Testimonial - Branko, Vodja vzdrževanja orodja

Sodelavci so mi v veliko pomoč

Skrbim za pravilno uporabo zaščitnih sredstev, pravilno delovanje strojev in naprav v delavnici, za zagotovitev zadostnih osnovnih sredstev za delo ter za red in čistočo v delavnici. Moja dolžnost je organizacija nemotenega poteka popravila, korekcij, kontrole orodja in priprava menjav in dostave orodja na stroj. Naj omenim, da so mi v veliko pomoč moji sodelavci, brez katerih bi bilo te dolžnosti nemogoče izvajati.

Branko, Vodja vzdrževanja orodja

Vrhunski stekleni izdelki s sodobnimi steklarskimi stroji
Andrej, Vodja oddelka procesnih inženirjev
Testimonial - Andrej, Vodja oddelka procesnih inženirjev

Vrhunski stekleni izdelki s sodobnimi steklarskimi stroji

Steklarna Hrastnik izdeluje vrhunske steklene izdelke s sodobnimi steklarskimi stroji. Sem del procesnega oddelka, v katerem skrbimo za nemoteno odvijanje proizvodnega procesa in s tem zagotavljamo ustreznost izdelkov. Vsekakor se zavzemamo za posodabljanje in izboljševanje obstoječih tehnologij. Če te veseli poklic iz elektro smeri inženirske stopnje, je delo v Steklarni Hrastnik lahko odlično, ker se srečuješ s sodobnimi in različnimi tehnologijami, s katerimi bogato nadgrajuješ svoje znanje. Veliko je tudi možnosti za uresničevanje novih idej. Vsekakor pa je pogoj, da te pridobivanje tehničnega znanja in spremljanje novosti na področju tehnologije zelo veseli. Izpostavil pa bom tudi rezultat avtomatizacije delovnih procesov, ki olajšujejo delo zaposlenim v Steklarni – ta viden napredek me zelo motivira za iskanje inovativnih rešitev tudi v prihodnje.

Andrej, Vodja oddelka procesnih inženirjev

Predstavitev oddelkov

Operacije
Vodenje procesov proizvodnega, razvojnega in planskega področja.
Več

Zaposleni v sektorju operacije  skrbijo za vodenje procesov proizvodnega, razvojnega in planskega področja. Sem spadajo oddelki proizvodnja, razvoj in orodjarna ter planiranje proizvodnje.

Naloge zaposlenih:

 • Skrb za zagotavljanja realizacije proizvodnje in izvrševanje neposrednih naročil strank,
 • Planiranje proizvodnje in razvoja/vzdrževanja orodij,
 • Analiziranje in optimizacijo tehničnih procesov, kapacitet in ostalih področij znotraj operacij
 • Skrb za nemoteno in tekoče obratovanje proizvodnih obratov več čas delovanja.
 • Skrb za ustrezno porabo in zadostno količino materiala za proizvodnjo v skladu s proizvodnim načrtom.
Tehnika
Skrb za tehnično področje zmesarne, talilnih objektov, vzdrževanja in ekologije.
Več

Tehnika zagotavlja vodenje procesov tehničnega področja, kamor spada zmesarna in talilni objekti, vzdrževanje in ekologija.

Naloge zaposlenih:

 • upravljanje talilnih objektov in postrojenj v sklopu talilnih objektov,
 • skrb za opremo in naprave znotraj podjetja,
 • skrb za vzdrževanje in razvoj postrojenj in infrastrukture,
 • podpora in sodelovanje z ostalimi relevantnimi področji in oddelki (podpora, prodaja, nabava, ipd.), – opravljanje vzdrževalnih del na strojih, napravah, instalacijah, objektih in drugi infrastrukturi, z namenom nemotenega delovanja proizvodnje.
Finance
Vodenje procesov na področju financ, računovodstva in kontrolinga.
Več

Skrbijo za vodenje procesov na področju financ, računovodstva, kontrolinga ter operativnih aktivnosti oddelkov (finance, računovodstvo, kontroling).

Naloge zaposlenih:

 • Vodijo procese načrtovanja, spremljanja in poročanja glede finančnih virov
 • priprava predlogov ukrepov v primeru odstopanj od načrtov ali zakonskih določil,
 • obvladovanje strukture financiranja, obratnega kapitala.
 • Obvladovanje finančnih tveganj.
 • Skrb za zavarovanje premoženja in odgovornosti.
 • Priprava finančnih projekcij poslovnih načrtov, projektov.
Nabava in logistika
Vodenje nabavnih procesov skladno s strategijo družbe.
Več

Nabava in logistika skrbi za vodenje nabavnih procesov skladno s strategijo družbe ter internimi predpisi in za vodenje procesov  logistike skladno s strategijo družbe ter internimi predpisi (skladišča, transportne storitve in špedicija).

Naloge zaposlenih:

 • planiranje nabave (materiala, storitev in energentov), ki je usklajevanja s planom proizvodnje,
 • primerjava ponudb in priprava potrebnih podatkov za naročanje,
 • pogajanja z dobavitelji
 • priprava nabavnih pogojev za definiranje povpraševanj nabave
 • priprava pogodb z dobavitelji
 • reševanje in zaključevanje reklamacij do dobaviteljev
Kakovost
Zagotavlja učinkovito delovanje področja kakovosti.
Več

Kakovost skrbi za zagotavljanje učinkovitega delovanja področja kakovosti.  Sem spadata oddelka Sistemi vodenja kakovosti in operativna odličnost ter zagotavljanje kakovosti in pakiranje. Je oddelek z največ zaposlenimi ljudmi.

Naloge zaposlenih:

 • Zagotavljanje kakovosti v procesih podjetja.
 • Strateško zagotavljanje kakovosti.
 • Operativno zagotavljanje kakovosti.
 • Optimizacija procesov v podjetju.
 • Operativna kontrola kakovosti.
Prodaja in marketing
Zadolženi za usklajevanje procesov z marketinško strategijo.
Več

Prodaja in marketing skrbita za vodenje prodajnih/marketinških procesov, je skrbnik blagovnih znamk, vključno s celostno grafično podobo, zadolžen za znamčenje obstoječih in novih programov. Prodaja zajema tri prodajne programe: prodajni program embalažna pijača, prodajni program embalaža parfumerija in prodajni program namizno steklo.

Naloge zaposlenih:

 • trženje in razvoj novih izdelkov ter zagotavljanje prodajnih rezultatov
 • udeležba na poslovnih in drugih dogodkov z namenom mreženja in pridobivanja prodajnih priložnosti
 • spremljanje in analiziranje razvoja tržišč, kupcev, izdelkov in identifikacija potencialnih strank,
 • sodelovanje na področju odnosov z javnostmi (internimi – eksternimi)
 • vpeljevanje novih produktov in rešitev na trgu
 • merjenje zadovoljstva kupcev
Kadri in splošne zadeve
Skrb za oddelke kadrov, zdravja pri delu, pravnih zadev, varovanja…
Več

V kadrovsko splošni sektor spadajo oddelki Kadri in izobraževanje, Pravne zadeve, Varstvo in zdravje pri delu, Varovanje in recepcija ter Avtomatizacija in digitalizacija. Sektor združuje veliko različnih področij, ki pa eno brez drugega težko deluje utečeno in nemoteno.

Naloge zaposlenih:

 • Vodenje procesov upravljanja s kadri, delovno pravnih postopkov, procesov zaposlovanja in razvoja kadrov, kadrovske operative in administracije ter plačil za delo.
 • Usklajevanje kadrovskih vprašanj z vodji organizacijskih enot in vodstvom družbe.
 • Reševanje kadrovskih in delovno pravnih vprašanj z zaposlenimi
 • Priprava internih aktov in pravilnikov v zvezi z delovnimi razmerji in kadrovskimi procesi.
 • Predlaganje, planiranje in izvedba izobraževalnih in drugih razvojnih programov.
 • Interno in eksterno komuniciranje, priprava internih in eksternih gradiv komunikacije in odnosov z javnostmi.
 • Upravljanje blagovne znamke delodajalca.
Projektna pisarna in investicije
Priprava strategij in vodenje projektov v podjetju.
Več

Projektna pisarna skrbi za pripravo strategij in vodenje projektov v podjetju. V projektni pisarni imamo strokovnjake na področju energetika, gradbeništva in strojništva.

Naloge zaposlenih:

 • Planiranje, vodenje, nadziranje izvedbe investicij, vključno z investicijsko vzdrževalnimi deli na steklarskih pečeh ter investicijsko vzdrževalnimi projekti.
 • Priprava dokumentacije (tehnične, gradbene,…), skrb za arhiviranje načrtov in dokumentacije za investicijsko vzdrževalna dela.
 • Poročanje o poteku in vodenju investicij, vzdrževalnih del ter projektov.
 • Vodenje raziskav, preizkušanj in analiz na področju investicijskega vzdrževanja, izboljšav delovanja steklarskih peči.
 • Planiranje in nadziranje ter vodenje investicijsko vzdrževalnih del na steklarskih pečeh.

Za študente

Poskrbi za svojo prihodnost

Steklarna Hrastnik že vrsto let sodeluje s srednjimi šolami in fakultetami po Sloveniji. Dijakom in študentom nudimo štipendije za deficitarne poklice, obvezno praktično usposabljanje pod vodstvom mentorja.

 

ŠTIPENDIJE 2023 /2024 >>

Podpiramo in pomagamo vam tudi pri izdelavi projektnih in diplomskih nalog, kjer vam dodelimo mentorja. Štipendiste, deficitarne in perspektivne kadre čaka v Steklarni Hrastnik svetla prihodnost.

41 %

žensk

141

število ur izobraževanja na zaposlenega v letu 2019

84%

Stopnja zadržanja zaposlenih

Prosta delovna mesta

06. Jan 2021
Hrastnik
30 septembra, 2023
Ko v Steklarni Hrastnik razmišljamo o prihodnosti, ne razmišljamo samo o razvoju, obliki, novostih in izdelkih. Naš cilj so zadovoljni...
01. Mar 2023
Hrastnik
30 septembra, 2023
Ko v Steklarni Hrastnik razmišljamo o prihodnosti, ne razmišljamo samo o razvoju, obliki, novostih in izdelkih. Naš cilj so zadovoljni...
01. Mar 2023
Hrastnik
30 septembra, 2023
Ko v Steklarni Hrastnik razmišljamo o prihodnosti, ne razmišljamo samo o razvoju, obliki, novostih in izdelkih. Naš cilj so zadovoljni...
15. Jun 2023
Hrastnik, Ljubljana
30 septembra, 2023
Postani naš novi sodelavec – Junior strokovnjak za poslovno analitiko Pridružite se podjetju, ki gradi prihodnost. Mednarodno podjetje, ki uživa...
® Hrastnik1860 AV Studio Gigodesign