ISO14001 za Steklarno Hrastnik

ISO14001 za Steklarno Hrastnik

Odgovorna okoljska politika je eden od temeljev poslovanja Steklarne Hrastnik. Zato strateška usmeritev vseh investicij v Steklarni Hrastnik že desetletje predstavlja odgovoren odnos do okolja ter posledično zmanjšanje okoljskega odtisa in porabe energentov. To dokazuje tudi nedavno pridobljeni certifikat 14001, ki ga lahko pridobijo le podjetja, ki imajo postavljene sisteme za odgovorno ravnanje z okoljem.

ISO14001 je mednarodni standard, ki pomaga podjetjem in organizacijam po vsem svetu vzpostaviti in vzdrževati najboljši sistem upravljanja z okoljem, zajema pa izpolnjevanje zakonskih zahtev, učinkovito izkoriščanje virov, ter preprečevanje onesnaževanja okolja. Steklarna Hrastnik je s pridobitvijo certifikata ISO14001 dokazala, da pri poslovanju uspešno zmanjšuje  porabo naravnih virov, uporablja bolj sistematičen pristop k izpolnjevanju zakonodajnih zahtev in dviguje ozaveščenost zaposlenih ter okoljsko učinkovitost.

Zavezo do okolja in ISO14001 pa v praksi potrjujejo tudi naši rezultati. Steklarna Hrastnik je tako z investiranjem v inovativne rešitve, povezane z izrabo odpadne toplote, nadomeščanjem fosilnih goriv z okolju prijaznejšimi energenti, z višanjem izkoriščenosti talilnih peči in drugimi inovativnimi ter tehnološkimi rešitvami v primerjavi z letom 2017 leta 2019 za 10 odstotkov znižala porabo energije na tono staljenega stekla, za 6 odstotkov emisije CO2, za 40 odstotkov NOx na tono staljenega stekla in porabila za 50 odstotkov manj vode. Dodatno znižanje emisije CO2 pa načrtujemo s postavitvijo lastne kisarne ter izvedba pilotnega projekta preko Razvojnega centra RC eNeM – Novi materiali d.o.o na področju dekarbonizacije goriva.  Ob tem pa v steklarni redno spremljamo kazalnike proizvodnje in izvajamo potrebnih ukrepov, spremljamo in upoštevamo najstrožje standarde in predpise za posodabljanje tehnologije (BAT) ter spodbujamo inovativne tehnološke rešitve.

® Hrastnik1860 AV Studio Gigodesign