Biti del uspešne zgodbe in osebne rasti

Biti del uspešne zgodbe in osebne rasti

V Steklarni Hrastnik si v svoji ekipi želimo res najboljših kadrov, zato od leta 2018 strateško vlagamo v  celostno prenovo podobe Steklarne Hrastnik kot zaželenega delodajalca. Steklarna Hrastnik je danes kot visokotehnološko podjetje, atraktiven zaposlovalec in okolju prijazno podjetje, kjer lahko svoje karierne ambicije gradijo tako posamezniki s tehnično kot ekonomsko izobrazbo. Izziv za najboljše!

Znamčenja steklarne smo se lotili strokovno in strateško, saj na končno »oceno« vplivajo številni faktorji – kaj zaposleni o nas govorijo v krogu svojih prijateljev, znancev, sorodnikov, mnenje uporabnikov naših izdelkov, storitev, oglasna sporočila, objave v medijih, kakšno je mnenje o našem podjetju »na ulici«. Vse to le prikazuje, kako kompleksna in celovita je gradnja blagovne znamke podjetja, kjer nič ne prepuščamo naključju. S pomočjo zgodb naših zaposlenih pa rušimo tudi predsodke o delu v steklarski industriji, saj se pri rekrutaciji novih sodelavcev redno srečujemo z izzivom, da zaradi neugodne demografske slike, geografske lokacije in s tem slabše prepoznavnosti ali celo predsodkov o težaškem in neatraktivnem delu v Steklarni, težko privabljamo kvalitetne kadre iz celotne Slovenije.

»Poklici prihodnosti v steklarski industriji postajajo elektro in strojni inženirji, mehatroniki, informatiki in strokovnjaki za delo z bazami podatkov. Ti visoko usposobljeni kadri na vseh ključnih področjih delovanja steklarne bodo tudi eden izmed ključnih faktorjev pri doseganju zastavljenih ciljev in ambiciozne strategije, a teh kadrov že danes primanjkuje,« zato je bila odločitev za naložbo v  celostno prenovo podobe Steklarne Hrastnik kot zaželenega delodajalca nujna,« je poudaril Ivan Papič, direktor sektorja kadri in splošne zadeve v Steklarni Hrastnik.

Projekta smo se lotili modularno leta 2018 in ga vsako leto dodatno nadgradimo, vanj pa so vključeni prav vsi zaposleni v Steklarni Hrastnik. Prilagajamo se novim generacijam in sodobnejšim oblikam dela, kjer to narava dela omogoča. Prvi konkretni učinki in premiki so že vidni, do cilja pa nas loči še vrsta zahtevnih izzivov, ki se jih bomo z veseljem lotili, saj smo prepričani, da prihodnost Steklarne Hrastnik ponuja izzive ne le danes zaposlenim, ampak tudi tistim, ki prihajajo.

Kliknite na zgodbe zaposlenih v Steklarni Hrastnik (linki na izbran video/videe zaposlenih), ki na najbolj preprost in iskren način prikazujejo, kako so izbrani posamezniki postali del steklarne in kakšne izzive jim delo ponuja. Dokazujejo, da je delo v steklarski industriji zahtevno, a zaradi kolektiva in dinamike nikoli dolgočasno – ampak vedno zanimivo in polno izzivov.

Oglejte si nekaj naših zgodb: https://www.youtube.com/watch?v=zSP15NYV5Vs

® Hrastnik1860 AV Studio Gigodesign